خرید اینترنتی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات گردشگری

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات گردشگری می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات گردشگری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, تبلیغات گردشگری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, تبلیغات, گردشگری

عنوان:

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 120

در منابع مختلف با توجه به نوع فعاليت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون شركت‌ها، سازمان‌ها و افراد، تعاريف بسیاری از سوي متخصصان ذكر شده است. تعاريف موجود در كتاب‌هاي عربي تحت عنوان «الاعلان» و در كتاب‌هاي انگليسي تحت عنوان «Advertising» آمده است. كتب لغت فارسي نيز تبليغ را رساندن پيغام يا خبر و همچنين امري را به ديگران شناساندن، امري را خوب يا بد وانمود كردن و چيزي را زياده از حد جلوه دادن تفسير كرده‌اند. (اربابي، 1350، 18)

تبليغ از نظر لغوي به معناي رسانندگي است و مبلغ "رساننده‌ي پيام‌ها و آموزه‌هاي ويژه‌ي تبليغي" است. (زورق، 1368، 39)

فرهنگ و بستر تبليغات را اين‌گونه تعريف كرده است:

«تلاش براي ارائه‌ي آموزه‌ها،ايده‌ها، دلايل، شواهد يا ادعاها از طريق وسايل ارتباط جمعي براي تقويت هدفي يا مبارزه با ضد آن هدف مي‌باشد.»

در منابع مختلف تعاریف دیگری از تبلیغات ارائه شده است که در ذیل می آید :

در كتاب «پژوهش در تبليغ» تبليغات عبارت است از:

«رساندن پيام به ديگران از طريق برقراري ارتباط به منظور ايجاد دگرگوني در بينش و رفتار او كه بر سه عنصر اصلي پيام‌دهنده، پيام‌گيرنده و محتوای پيام مبتني است.» (رهبر، 1371، 80)

"ديفلور[1]" و "دنيس[2]" تبليغ را شكل كنترل شده‌اي از ارتباطات مي‌دانند كه مي‌كوشد مخاطب مورد نظر را به گرفتن تصميم در جهت خريد محصول و يا نوع خدمات اقناع كند. اقناع از نظر اين دو، اساس تبليغ است.

به نظر "دان واتسون[3]" تبلیغات عبارت است از : "برون داده سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی و پرداختن از طریق رسانه های مختلف به منظور آگاه سازی یا اقناع بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه به عنوان محیط سازمان". این تعریف از دیدگاه سیستمی به تبلیغات پرداخته است. (محسنیان راد، 1379، 266 )

احمد روستا تبلیغات بازرگانی را ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی وغیر انتفاعی یا افرادی که به خوبی در پیام مشخص شده اند می داند.(روستا و همکاران، 1378، 329)

در تعریفی دیگر تبلیغات فن اثرگذاري بر عمل انساني از راه دستكاري نمود گارها است که ممكن است شكل گفتاري، نوشتاري، تصويري يا موسيقيايي بگيرد.

اما در يك مفهوم كلي تبلیغات، رساندن پيام به ديگران از طريق برقراري ارتباط به منظور ايجاد تغيير و دگرگوني در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست.(سورین و تانکارد،148،1385)

تبليغات امروزه در دو زمينه استفاده مي‌شود:

الف) تبليغات بر سر محصول توليد شده يا خدمات ارائه شده (مانند شركت‌هاي توليد كننده‌ي مواد غذايي)

ب) تبليغات براي افراد (مانند تبليغات براي انتخابات رياست جمهوري يك كشور)

تأثيرات تبليغات را مي‌توان براساس بازخورد (فيدبك) يافت و ارزيابي كرد كه آيا تبليغات مؤثر بوده است يا نه.

1.Dieflor

2.Dennis

Dunn watson. 1

فهرست مطالب

تبليغات

تعريف تبليغات

سابقه‌ي تبليغات تجاري در جهان

تاريخچه‌ي تبليغات در ايران

اهداف تبليغات

عناصر موجود در پيام تبليغاتي

فنون تبليغات

الگوهاي تبليغ

انواع تبليغات

انواع جاذبه‌هاي تبليغ

تكنيك‌هاي اجرايي تبليغات بازرگاني

شگردهاي جلب مخاطب مورد استفاده در تبليغ بازرگاني

نقش تصوير در تبليغ

تعريف گردشگري

تاريخچه گردشگري

پيشينه گردشگري در ايران

اهميت گردشگري

آثار اقتصادي گردشگري

گردشگري و اشتغال

آثار فرهنگي ـ اجتماعي گردشگري

آثار سياسي

آثار زيست محيطي

آثار آموزشي

انوع جاذبه‌هاي گردشگري

انواع گردشگري

جايگاه ايران در صنعت گردشگري

نظريه‌هاي گردشگري

عوامل مؤثر بر انگيزه‌هاي سفر

نظریه های انگیزش در جهانگردی

نظريه‌ي نيازها

نظريه‌ي انتظار و احتمال

نظريه درون‌گرايي و برون‌گرايي

نظريه سلسله مراتب انگيزه‌هاي سفر

نظريه‌هاي رفتار مصرف كننده در جهانگردي

نظريه‌هاي ارتباطي در تبليغات

كاربرد فرآيند ارتباطات در تبليغات

انتظارات فرهنگي و درك

فرآيندهاي گزينشي

اعتبار منبع

اثرهاي تكرار

الگوي سلسله مراتب اثرها

كاركرد رسانه‌ها

برجسته سازي

نظريه‌ي دو عاملي

نظريه استفاده و خشنودي

فرمول آيدا

اثر بخشی تبلیغات

شرايط اثربخشي رسانه‌ها

شرايط تأثير تبليغات

مدل عوامل مؤثر بر روي اثربخشي تبليغ

عوامل مؤثر برروي اثربخشي تبليغ

مدل مسير دو سويه اثربخشي تبليغات

تبليغات و گردشگري

فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

فناوري اطلاعات

تاثیر فناوري اطلاعات در گردشگري

تبليغات اينترنتي

نقش اينترنت در توسعه‌ي صنعت گردشگري

شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

ابزار تبليغات گردشگري

پیشینه پژوهش

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تئوری رهبری کاریزماتیک:پاورپوینت تئوری رهبری کاریزماتیک,دانلود پاورپوینت تئوری رهبری کاریزماتیک,پاورپوینت رایگان تئوری رهبری کاریزماتیک,دانلود پاورپوینت رایگان تئوری رهبری کاریزماتیک,پاورپوینت رهبری کاریزماتیک و ساختار کارکردی آن,دانلود پاورپوینت رهبری کاریزماتیک و ساختار کارکردی آن,پاورپوینت نظریه رهبری کاریزماتیک,دانلود پاورپوینت نظریه رهبری کاریزماتیک,دانلود

پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی:دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی,کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی,مطالعات زیست محیطی,GIS,روشهای پایش زیست محیطی توسط GIS,پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی,کاربرد GISدر پایش آلودگیهای محیط زیست

پاورپوینت آناتومی بدن انسان:دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان,آناتومی بدن انسان,کالبدشناسی,پاورپوینت اعضای بدن انسان,سلول,پاورپوینت آناتومی بدن انسان,body anatomy,بدن انسان,پزشکی,ستون فقرات,سر,دست,چشم

پاورپوینت-اجرای قالب‌های لغزنده درعمران-:اجرای قالب‌های لغزنده درعمران،قالب لغزندهقالب پرندهانواع قالبقالب بندیقالب بتنقالب لغزنده قائمقالب لغزنده افقیقالب‌های روندهقالب‌ بتن،slip form،قالب بندی، انواع قالببندی در عمران،

پاورپوینت تاسیسات در معماری :پاورپوینت تاسیسات در معماری ,دانلود پاورپوینت تاسیسات در معماری ,تاسیسات در معماری ,ppt,

مبانی نظری تمرکز مالکیت ، مالکیت نهادی ، هیأت مدیره:مالکیت نهادی,هیأت مدیره,مبانی نظری,تمرکز مالکیت,مالکیت نهادی,هیأت مدیره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمند‌سازی و عملکرد کارکنان:مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمند‌سازی و عملکرد کارکنان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,توانمند‌سازی و عملکرد کارکنان,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, توانمند‌سازی,عملکرد کارکنان

تحقیق درباره شغل راننده قطار (لوکوموتیوران):تحقیق در مورد شغل راننده قطار (لوکوموتیوران),تحقیق در رابطه با شغل راننده قطار (لوکوموتیوران),تحقیق با عنوان شغل راننده قطار (لوکوموتیوران),تحقیق با موضوع شغل راننده قطار (لوکوموتیوران),معرفی شغل راننده قطار (لوکوموتیوران),وظایف راننده قطار,مهارت و دانش مورد نیاز راننده قطار,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل راننده قطار,فرصت های شغلی و,پروژ

پاورپوینت آزمایش میلگرام و اطاعت از قدرت:پاورپوینت آزمایش میلگرام و اطاعت از قدرت,دانلود پاورپوینت آزمایش میلگرام و اطاعت از قدرت,پاورپوینت آزمایش میلگرام چیست,دانلود پاورپوینت آزمایش میلگرام چیست,پاورپوینت آزمایش میلگرام و خطرات فرمانبرداری,دانلود پاورپوینت آزمایش میلگرام و خطرات فرمانبرداری,دانلود آزمایش میلگرام و اطاعت از قدرت,آزمایش میلگرام و اطاعت از قدرت,تحقیق آزمایش میلگرا

پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت:پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت,طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی